blog posting

宗道法師:弥陀眼中妙好人


广西桂平罗秀镇,有一老妪,名覃秀桓,年八十又二,如是高龄,见者竟皆叹如六七十。观其精神奕奕,皮肤红嫩,腰未弯,背不弓,终年如感冒小疾亦不曾患。人问其养生要诀,答曰:「多活动,多念佛,念得清净没啥想!」

妪未曾读书,二十岁始信佛,其时一仙婆算定若不入佛道之门,婚后必无子,遂听其劝,皈依佛门。后育子五男二女,均极孝。

初入佛门,无人引导,并不闻念佛求西之理,唯长时供养观音,初一、十五茹素而已。年入耳顺,方有善知识教令念佛,自此念佛甚勤,日寅时即起,梳洗毕,面西合掌,一气念六千三,心中默记数目,清清楚楚,不曾少一声,亦不曾多一声,足见其静定功夫。余时散念,凡不与人讲话,心中即默念。

妪心地纯善,曾于某地拾得钱包,遂守原地,暂不相离,直至遗者来领。儿女供给钱财,皆如数供养寺庙。

妪心什柔和,从未见其发火。平日从不看电视,免受世间杂染。作息极有规律,每日晚八点即睡去,一觉睡至次日五点,自言从未于睡中醒来,亦从未于睡中做梦。八十老人,不起夜尿,已殊为难得,梦亦不作,诚为异事!庄子云:「至人无梦」,念佛人以凡夫之心领受佛德,未往生前虽暂未显佛之境界,然亦由佛之加持,得入少分「至人」之境。由此见得,念佛真不可思议事也!

两年前一日,妪之一两岁小孙,远在广东家中嬉戏,不慎自二楼坠地,家人大惊,急下楼迎救,细察之,竟无毫发之伤,邻人相问:「你家中有否信佛修行之人?」家人答:「母亲发心念佛已二十年矣!」一人修道,一家福报,一人得道,一方福报,于此可见一斑。 世间有种种显赫之人,或官宦富贵,或明星名流,世间颠倒之人莫不目为妙好之人,欣羡不已。然佛眼视之,亦不过可怜可悯之人。所谓福大业大,业大祸大。不信佛,不念佛终还是沦落六道,茫无定处;又出世间亦有发大心人,为于娑婆广度众生,辛苦修行,砥砺身心,难行能行,难忍能忍,或得什深禅定,或具智慧神通,或发无碍辩才,具正知见人,莫不钦佩若佛,崇仰有加。此乃娑婆人中妙好人也,然弥陀眼中仍称不得妙好之人。好则好矣,然而不妙,何以故?此等人不察释迦本意,不领佛意,硬仗自力,违顺佛语,今世虽修行有功,然终未脱离六道,来世功德泯灭殆尽,仍是具足十恶凡夫,此妙又何在?今桂平覃老太太,不识一字,默默无闻,无智慧神通辨才,既非世间风云人物,又远非出世具大修行之人,世间人自不理会,通途修行人亦必嗤之以鼻,然阿弥陀佛,遥在西方,必大欢喜,颔首称是,而作是言:「真善女人也!真吾之第一弟子也!真人中芬陀利华也!」即以无碍佛光摄取不舍之,暂不相离,何以故?念佛人者乘佛愿,乘佛愿者必往生,往生西方定成佛。覃老太太虽别无所能,但能老实持名,自然暗合道妙,与佛心冥契。今世虽为愚妇,来世却是具三十二相、八十种好之佛身。印祖曰:愚不可及!正此也。